Poza działalnościa biura tłumaczeń, oferujemy również profesjonalne i szybkie tłumaczenia dokumentów samochodów sprowadzanych z zagranicy, niezbędnych do zarejestrowania samochodu. Dokonujemy wszelkich formalności z Urzędem Celnym (akcyza samochodowa) oraz z Urzędem Skarbowym (VAT24/VAT25).

• tłumaczymy dokumenty samochodów we wszystkich językach:
    - karty pojazdu,
    - dowody rejestracyjne,
    - umowy kupna/sprzedaży pojazdu,
    - świadectwa homologacji,
    - dokumenty dotyczące badań stanu technicznego pojazdu,

• reprezentacja klientów w Urzędzie Celnym:
    - składamy deklaracje AKC-U,
    - wyliczamy akcyzę,
    - odbieramy wnioski o zapłaconej akcyzie,

• załatwiamy niezbędne formalności w Urzędzie Skarbowym:
    - wypełnienie i złożenie wniosku VAT 24,
    - odbiór zaświadczenia VAT 25,

• dostarczamy dokumenty i załatwiamy formalności w Wydziale Komunikacji:
    - rejestracja samochodu,
    - odbiór dowodu rejestracyjnego,
    - odbiór tablic,